Monitoring obiektów

Doświadczenie naszej firmy w branży elektronicznych systemów alarmowych, dozorowych, TV przemysłowej oraz systemów dostępu i rejestracji czasu pracy daje nam podstawę do rozszerzenia naszej oferty o usługę monitorowania chronionych obiektów. Zapewnia to kompleksową obsługę klientów, którzy wcześniej zaufali naszej firmie zlecając zabezpieczenie swoich obiektów.

Dzięki nam Twój dom jest Twoją Twierdzą!

Usługa polega na podłączeniu lokalnego systemu alarmowego za pomocą łączy telefonicznych lub drogą radiową do Centrum Monitoringu, w którym wysoko wykwalifikowani operatorzy otrzymują wszelkie istotne informacje dotyczące zdarzeń zachodzących w ochranianym obiekcie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości operator natychmiast kieruje na miejsce zdarzenia PATROL INTERWENCYJNY, który sprawdza chroniony obiekt, zabezpiecza dowody zdarzenia, współpracuje z organami ścigania i na życzenie klienta chroni i zabezpiecza obiekt wg zaleceń.

  • stały dozór sprawnego działania systemu alarmowego z wyszczególnieniem zdarzeń w czasie i miejscu,
  • szybki i sprawny dojazd licencjonowanych, uzbrojonych agentów ochrony, zgodny z normami czasowymi przewidzianymi przez firmy ubezpieczeniowe,
  • wydruk zdarzeń zarejestrowanych w centrali alarmowej i w komputerze Centrum Ochrony Mienia,
  • potwierdzenie oddzielnym systemem kontroli wartowników (czasu dojazdu, godziny realizowanego patrolu, wszelkie przyjazdy do obiektu chronionego),
  • przesłanie informacji łączem komutowanym, a dla zwiększenia skuteczności przesyłanej informacji – drogą radiową.

Przy wykonywaniu usług związanych z ochroną mienia, ochroną obiektów oraz sygnalizacji przeciwpożarowej stosujemy tylko urządzenia, które posiadają świadectwa homologacji Ministerstwa Łączności, świadectwa Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

Nasza firma posiada na wykonywane przez siebie usługi i powierzone pod ochronę mienie zabezpieczenie gwarancyjne w postaci polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w firmie HESTIA.

monitoring obiektów