Ochrona

Pracownicy ochrony to ludzie młodzi, sprawni fizycznie, posiadający kwalifikacje do wykonywania powierzonego im zadania. Agenci ochrony posiadają uniformy służbowe dostosowane do specyfiki chronionego obiektu. Utrzymują także łączność radiową opartą na niezawodnym sprzęcie takich firm jak MOTOROLA pracujące na przydzielonych przez P.A.R. częstotliwościach radiotelefony są pod stałym nasłuchem naszej centrali dowodzenia i nie mają połączenia z osobami niepowołanymi. Ten system łączności zapewnia nam możliwość natychmiastowej reakcji w momencie większego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

W naszej firmie zatrudniani są pracownicy posiadający najwyższy stopień przeszkolenia, a także wyróżniający się szybkością i zdecydowaniem w działaniu. Oddziały te wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt oraz broń krótką i długą. Załoga patrolu interwencyjnego jest jednakowo umundurowana i dobrana pod względem możliwości psychofizycznych.

W czasie 3-5 minut grupy patrolowo-interwencyjne docierają do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowane strefy.